Çocuk ve Ergen Bireylere Yönelik Terapi

    Çocuklar yaşamlarında karşılaştığı güçlüklerle baş edemeyebilirler. Bu baş edememe söz konusu olduğunda; bir yetişkin gibi durumlarını ifade edebilme, anne-babasından yardım isteme ve sorununa çözüm bulma her zaman mümkün olmaz. Çocuklar çaresiz olduklarını anlatamadıklarında davranış problemleri sergiler ve adeta “Anne-baba beni görün. Ben iyi değilim. Bana bir çözüm üretin.” der.

 

    Davranış problemine çözüm bulabilmek amacıyla, çocukların terapi süreci genellikle ebeveynleri tarafından başlatılır. Kendi istekleri ile gelmedikleri için terapiye karşı isteksiz olma, uzmanla işbirliği yapmama gibi durumları çocuklarda sıklıkla görürüz.

 

    Çocukluk ve yetişkinlik arasında sıkışıp kalan ergen bireylerde ise süreç biraz farklı işlemektedir. Ergen birey ya ailesinin zorlaması ya da kendi isteği ile terapiye gelmektedir. Ailesinin kendisini anlamadığını düşünen bir yandan da kendisini ailesine kanıtlamaya çalışan ergen bireyleri anlayabilmek, dünyalarına girebilmek ve birlikte çözüm bulabilmek terapinin hedeflerini oluşturmaktadır. Bununla birlikte aileye gereken psikoeğitimi verebilmek, anne-baba ile ergen çocuk arasında köprü olabilmek ergen terapisi ile mümkün olmaktadır. 

 

  • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

    Çeşit çeşit ve renk renk oyuncakların olduğu bir odada; oyunun ve oyuncakların kullanılarak çocuğun hangi duyguya sahip olduğunun ve hangi düşüncelerle hareket ettiğinin anlanılmaya çalışıldığı, aynı zamanda çocuğun duygu ve enerji boşaltımının sağlandığı ve çocuğa zorluklarla baş edebilme becerisinin kazandırıldığı bir terapi şeklidir.

 

  • Dışa Vurumcu Oyun Terapisi

    Hikaye, boya, kalem, kağıt, kum ve kukla gibi farklı sanat materyallerinden yararlanılarak bireyin iç dünyasına doğru yolculuk yapıldığı terapi modelidir. Bu terapide danışanın herhangi bir beceriye sahip olup olmamasına bakılmaz. Terapinin hedefi ortaya çıkan eserin psikolojik olarak yorumlanması değildir. Sanattan destek alınarak bireye güven duyacağı bir ortam hazırlamak ve bireyin kendini ifade edebilmesini sağlamak terapinin önceliğini oluşturmaktadır.  

  • Sanat Terapisi
  • Kum Tepsisi Terapisi
  • Kukla Terapisi

 

  • Çocuk ve Ergenler ile Şema Terapi

    Bu terapi modelinde; erken dönem yaşantılarının, kurulmuş olan ilişkilerin bireyin hayatına yönelik yansımalarının keşfedilmesine ve işlevsiz olan yansımaların değişimine odaklanılır.

 

  • Süresi Kısıtlı Oyun Terapisi

    Bazı danışanlar problemin detaylı olarak irdelenmesi ve kökten çözümü yerine son durumda yaşamış oldukları duygusal acılarının bir an önce bitmesini istemektedir. Süreye duyarlı olması, zamanı etkin kullanması ve daha ekonomik bir model olması özelliği ile süresi kısıtlı terapiler bazı danışanlar için tercih sebebi olmaktadır.


İletişim